Category:

Ümumi

1

Azərbaycanda autizmlə bağlı hansı səmərəli addımlar atıla bilər?

Autizm spektr pozğunluqları müasir dövrdə dünyanın üzləşdiyi ciddi sınaqlardan biridir. Dövlətlər və cəmiyyətlər qlobal iqlim dəyişikliyi, qida təhlükəsizliyi, ətraf mühitin çirklənməsi kimi ciddi problemlərin həll yollarını axtardığı kimi, bu sınaqla da üzləşməyin praktiki və səmərəli yollarını tapmağa çalışmalıdır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində autizm spektr pozğunluqları sahəsində maraqlı təşəbbüslər icra edilir. Mən bu yazıda bu sahədə diqqəti cəlb edən məsələlərdən ikisinə toxunmaq istərdim: Bu təşəbbüslərin icrası çox maddi vəsait tələb etmir və buna görə də özünü maddi baxımdan zəngin saymayan dövlətlər

Continue reading ➝
129899231_303281880930725_5302043133647856562_n

Lazımsız səs əlindəkini itirmək deməkdir

Bəzi uşaqlar normal inkişaf səviyyəsi nümayiş etdirərkən, digərləri autizmin özünü büruzə verdiyi simptomları ilə inkişaf edir. Bunların ikisini də özündə birləşdirənlər isə Aspergerli uşaqlardır. Yəni Aspergerli bir uşaq 50% tipik, 50% isə Autizm sindromludur. Buna görə də bir çox alimlər Aspergeri “yüksək funksionallığa malik  autizm” kimi dəyərləndirirlər. Aspergerli uşaqların hər birində bu sindrom özünü fərqli şəkildə göstərir . Bununla belə  Aspergerli uşaqlar üçün səciyyəvi olan bir neçə xüsusiyyətlər də var: Uzun müddətli göz təmasından qaçınma; Təkrarlanan söz və hərəkətlər; Sabit

Continue reading ➝
film

Autizm haqqında baxılmalı filmlər

  Rain Man Film Çarli adlı maşın satıcısının atasının ölümü ilə başlayır. Uzun müddət görüşmədiyi atasından qalan 3 milyon dollarlıq mirasdan sadəcə bir maşın əldə edən Çarli autizm sindromlu Reymon adlı bir qardaşının olduğunu öyrənir. Çarli qalan bütün mirasın böyük qardaşına çatacağını öyrəndikdən sonra Reymondun qaldığı xəstəxanaya üz tutur. Reymondu da özü ilə götürüb xəstəxanadan çıxan Çarli atasının pullarını əldə etmək üçün çıxış yolları axtarmağa başlayır. Bundan sonra qardaşların birlikdə uzun səyahəti başlayır və bu səyahət Çarlinin qardaşına olan münasibətini

Continue reading ➝