Category:

Autizm

otizm uzman

Autizmə Mütəxəssis Yanaşması

  Autizm spektri pozuntusu təxminən hər yüz nəfərdən birində öz təsirlərini büruzə verən, fərdlərarası sosial münasibətlər, dil və ünsiyyət bacarıqlarında pozğunluq, yaxud da təkrarlanan hərəkətlər kimi davranış problemlərinin müşahidə edildiyi tədricən inkişaf edən bir sindromdur. Autizm spektri pozuntuları, atipik autizm, asperger sindromu və yayğın inkişaf pozğunluğu (YİP) kimi üç alt qrupda təsnifləndirilir. Ümumiyyətlə, üç yaşından əvvəl özünü büruzə verən autizm simptomlarında diaqnozqoyma mərhələsində uşağın yaşıdları və böyüklərlə olan sosial əlaqə forması, ünsiyyət və nitq-danışıq bacarıqları, o cümlədən maraqlandığı sahələr tədqiq

Continue reading ➝
asper 3

Asperger sindromu

  Asperger sindromu nədir? Asperger sindromu, autizm spektr pozuntusu neyroinkişaf problem lərindən ən yüngül olanıdır. Beyindəki anomaliyalardan qaynaqlanır, lakin bu dəyişikliklərə nəyin səbəb olduğu dəqiq bilinməməkdədir. Ən tipik əlamətləri sosial bacarıq əksikliyi, tək bir əşya və ya mövzuya aşırı maraq, təkrarlanan rutinlərdir. Asperger sindromunun müalicəsi yoxdur, lakin erkən diaqnoz və müdaxilə uşağın sosial əlaqə qurmasına, potensialını gerçəkləşdirməsinə, iş-peşə sahibi olmasına kömək ola bilər. Asperger sindromu diaqnozu qoyulan fərdlər ümumiyyətlə normal zəkaya (hətta yüksək İQ-yə) sahibdirlər.   Asperger sindromunun səbəbləri Beyindəki

Continue reading ➝
Stanley-Kubrick

Autizmli məşhurlar

Temple Grandin                                               3 yaş yarımına qədər tamamilə səssiz uşaq olan balaca Temple aldığı dərslərdən sonra axıcı formada danışmağa başlamışdır. Bununla belə, heyvanlara olan marağına görə zoologiya elmini öyrənmiş, hətta Kolorado universitetində professor-zooloq kimi çalışmışdır. 2010-cu ildə ekranlara çıxan “Temple Grandin” filmi isə elə onun öz həyatından bəhs edir. Temple Grandin 3 yaş yarımına qədər tamamilə səssiz uşaq olan balaca Temple aldığı dərslərdən sonra axıcı formada danışmağa başlamışdır. Bununla belə, heyvanlara olan marağına görə zoologiya elmini öyrənmiş, hətta Kolorado universitetində professor-zooloq

Continue reading ➝
50ea45a6-62ab-43cf-9a0c-6ab0167df441

Onlara kömək edə bilmiriksə onda həyatlarını ağırlaşdırmayaq!

          16 yaşlı oğlum Məhəmməd Asperger sindromludur. Bir çox insana məlumdur ki, aspergerli uşaqlarda normal göz kontaktı və nitq olduğu üçün bu autizmin daha yüngül forması hesab edilir. Mənim də oğlum vaxtında dil açdı, normal göz kontaktı qurdu və nəticədə asperger sindromu olduğunu çox gec başa düşdük. Davranışında müəyyən dəyişikliklər var idi, bəzi təkrarlanan hərəkətlər edirdi (saatlarla bir yerdə hoppanmaq kimi), ancaq təəssüf ki, uzun müddət müraciət etdiyimiz psixoloq hər şeyin normal olduğunu deyərək bizi arxayın

Continue reading ➝
129899231_303281880930725_5302043133647856562_n

Lazımsız səs əlindəkini itirmək deməkdir

Bəzi uşaqlar normal inkişaf səviyyəsi nümayiş etdirərkən, digərləri autizmin özünü büruzə verdiyi simptomları ilə inkişaf edir. Bunların ikisini də özündə birləşdirənlər isə Aspergerli uşaqlardır. Yəni Aspergerli bir uşaq 50% tipik, 50% isə Autizm sindromludur. Buna görə də bir çox alimlər Aspergeri “yüksək funksionallığa malik  autizm” kimi dəyərləndirirlər. Aspergerli uşaqların hər birində bu sindrom özünü fərqli şəkildə göstərir . Bununla belə  Aspergerli uşaqlar üçün səciyyəvi olan bir neçə xüsusiyyətlər də var: Uzun müddətli göz təmasından qaçınma; Təkrarlanan söz və hərəkətlər; Sabit

Continue reading ➝